"En konflikt som hanteras konstruktivt kan bli en
katalysator för nytänkande, energi och produktivitet."
Ulla Bäckmark

 
Ulla Bäckmark VD/Konsult
Beteendevetare/Aukt. Socionom
Konflikt&Utveckling AB är ett konsultföretag som skräddarsyr uppdragen utifrån era behov. Vi arbetar med konflikthantering och kommunikationsutveckling inom  organisationer och företag på både individ - grupp - och organisationsnivå.
 
Att utveckla kommunikation och samarbete i relation till verksamhetens mål,är både lönsamt och stimulerande.
 
Vi håller också föreläsningar/kurser i ledarskapsutveckling, personlig utveckling, konflikthantering, psykosocial arbetsmiljö, samt erbjuder handledning både enskilt och i grupp.
 

Vi arbetar med IPU:s profilanalys som ett verktyg för insikt och personlig utveckling,för att bilda effektiva ledningsgrupper och team och för att rekrytera rätt person på rätt plats.
                                                   


Producerat av: